ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12 η Σεπτεμβριου ημέρα Δευτέρα ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2ον χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Read more...